Výzvy PRV


Výzva MAS č. 1 byla z technických důvodů ze strany ŘO stornována, z toho důvodu je vyhlášena Výzva MAS č. 2, která je první výzvou MAS Staroměstsko v oblasti PRV.

aKTUÁLNĚ

Výzva č. 3 MAS Staroměstsko, z.s. v oblasti PRV 2014 - 2020 před 18 dny, 3.6.2018 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 04. 06. 2018 výzvu č. 3 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
MAS Staroměstsko ukončilo 2. výzvu PRV před 1 měsícem, 17.5.2018 - Dne 15. 05. 2018 byly schváleny projekty ve 2. výzvě MAS Staroměstsko v rámci Programu Rozvoje Venkova
Seminář pro žadatele 3. výzvy IROP před 2 měsíci, 9.4.2018 - Dne 13. 04. 2018 se v 10 hod uskuteční seminář pro žadatele 3. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město.