2. výzva - uzavřená

MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 3. 2018 výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.


Semináře pro žadatele proběhnou ve dnech 6. - 7. 3. 2018 ve Starém Městě v budově Městského úřadu Staré Město (1. patro). Bližší informace naleznete v textu výzvy.

Semináře k přípravě projektů

MAS Staroměstsko, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova Městského úřadu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (1. patro – zasedací místnost)


Terním konáníZaměření semináře
6. 3. 2018 v 15:00 hod

Fiche 2: Vznik a rozvoj malých podniků a mikropodniků

Fiche 3: Podpora zemědělské a navazující činnosti
7. 3. 2018 v 10:00 hodFiche 4: Údržba lesů  
7. 3. 2018 v 15:00 hodFiche 1: Podpora podnikání v nezemědělské činnosti


Kromě semináře je možné své projektové záměry konzultovat s manažery MAS.

PROSÍME O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NA E-MAIL: hankamalovana@gmail.com


​​

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 probíhal ve dnech 01. 03. 2018 - 03. 04. 2018.


Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2:

Dne 03. 04. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 MAS Staroměstsko, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 13 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 6 žádosti, Fiche 2 - 1 žádost, Fiche 3 - 5 žádostí, Fiche 4 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Staroměstsko, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.


Seznam vybraných a nevybraných projektů


Seznam přijatých žádostíDokumenty


Ostatní dokumentyPrezentace ze seminářů


aKTUÁLNĚ

Výzva č. 3 OP Z před 10 měsíci, 25.9.2019 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 25. 09. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu příměstských táborů.
TOP Víno Slovácka 2019 před 11 měsíci, 14.8.2019 - Dne 17. 8. 2019 se v Polešovicích uskuteční vinařské slavnosti s otevřenými sklepy TOP Víno Slovácka 2019
Výzva č. 2 OPZ před 1 rokem, 2.5.2019 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 02. 05. 2019 výzvu č. 2 Operačního programu zaměstnanost na období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO OPZ.