1. výzva - aktuální

MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 3. 2018 výzvu č. 1 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.


Semináře pro žadatele proběhnou ve dnech 6. - 8. 3. 2018 v 16:00 hodin ve Starém Městě v budově Městského úřadu Staré Město (1. patro). Bližší informace naleznete v textu výzvy.

Semináře k přípravě projektů

MAS Staroměstsko, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova Městského úřadu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (1. patro – zasedací místnost)


Terním konáníZaměření semináře

Kromě semináře je možné své projektové záměry konzultovat s manažery MAS.

PROSÍME O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NA E-MAIL: hankamalovana@gmail.com


​​

Dokumenty

Akce

Žádné akce k zobrazení

aKTUÁLNĚ

Programový výbor MAS Staroměstsko před 9 dny, 15.2.2018 - Dne 28.2.2018 v 19,30 h v zasedací místnosti MěU Staré Město se bude konat zasedání Programového výboru MAS Staroměstsko, z.s.