2. Výzva - uzavřená

MAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 02. 05. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu školních klubů a družin.

Z administrativních důvodů byla provedena změna u výzvy č. 2, které se týká termínů výzvy. Výzva je nově vyhlášena k datu 07. 06. 2019 a termíny příjmu žádostí jsou:

Datum zahájení příjmu žádostí je 07.06.2019 od 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí je 08. 07. 2019 do 12:00 hodin


Seminář pro žadatele proběhne 15. 05. 2019 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěU Staré Město.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažerem MAS.

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 1 rokem, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.