2. Výzva - uzavřená

MAS Staroměstsko, z. s. vyhlásila dne 02. 05. 2019 výzvu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu školních klubů a družin.

Z administrativních důvodů byla provedena změna u výzvy č. 2, které se týká termínů výzvy. Výzva je nově vyhlášena k datu 07. 06. 2019 a termíny příjmu žádostí jsou:

Datum zahájení příjmu žádostí je 07.06.2019 od 4:00 hodin
Datum ukončení příjmu žádostí je 08. 07. 2019 do 12:00 hodin


Seminář pro žadatele proběhne 15. 05 2018 od 14.00 hodin v zasedací místnosti MěU Staré Město.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažerem MAS.

aKTUÁLNĚ

Seminář pro žadatele k 6. výzvě IROP před 5 měsíci, 25.9.2020 - Dne 30. 09. 2020 se v 10:30 hod uskuteční seminář pro žadatele 6. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město
Výzva č. 6 IROP před 5 měsíci, 25.9.2020 - MAS Staroměstsko, z. s. vyhlašuje dne 25. 09. 2020 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu bezpečnosti v dopravě.
Seminář pro žadatele k 5.Výzvě IROP před 6 měsíci, 22.9.2020 - Dne 30. 09. 2020 se v 9:30 hod uskuteční seminář pro žadatele 5. Výzvy MAS v rámci IROP. Seminář se uskuteční v zasedací místnosti MěU Staré Město