Vláda schválila operační programy 2014-2020

vytvořeno: 29.7.2014, před 10 roky v rubrice Aktuality Vláda na svých zasedáních 9. a 14. července 2014 postupně schválila operační programy pro období 2014-2020. 

OP mohou ještě doznat úprav podle výsledků jednání s Evropskou komisí, kam budou gesčními ministerstvy zaslány. Dále také byla schválena Pravidla spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

Integrovaný regionální operační program

Verze programu schválená vládou je ke stažení zde nebo oficiální odkaz.

Příloha 1  Synergie a mechanismy koordinace a Příloha 2 Seznam relevantních partneru zapojených do přípravy OP

Příloha 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP a Příloha 4 Vybraná regionální silniční síť 02072014

Příloha 5-10

IROP zkrácená verze 9.7.2014

Program rozvoje venkova 2014-2020

  • řízený ministerstvem zemědělství
  • člen Odborné skupiny grémia ministra zemědělství Jan Florian (tel.:+420 774 499 396, email: j.florian@nsmascr.cz)

Verze programu schválená vládou je k dispozici zde nebo oficiální odkaz.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Verze programu schválená vládou je k dispozici zde. Přílohy ke stažení ve formátu .zip

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Verze programu schválená vládou je ke stažení zde . Ke stažení takéStrategie vzdělávací politiky do roku 2020.

OP Zaměstnanost

  • řízený ministerstvem práce a sociálních věcí
  • člen pracovní podskupiny k prioritní ose č. 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Markéta Dvořáková (tel.: +420 733 327 934, email: makykadvorak@seznam.cz)

Verze programu schválená vládou je k dispozici zde nebo oficiální odkaz.

příloha 4 Akční plán plnění předběžné podmínky 9.3 a 11

příloha 5 Ex-ante evaluace

Oficiální odkaz OP Zaměstnanost (verze červen 2014, po projednání vládou ČR a určená k oficiálnímu předložení EK)

OP Životní prostředí

  • řízený ministerstvem životního prostředí
  • člen Platformy pro budoucí kohezi 2014-2020 Ministerstva životního prostředíIng. Jiří Krist (tel.:+420 724 790 088, email: krist@masopavsko.cz)

Verze programu schválená vládou si můžete stáhnout zde.

OP Doprava

  • řízený ministerstvem dopravy
  • člen Platformy pro přípravu OP Ing. Jaroslav Chmelař (tel.: +420 602 116 848, email: jarda.chmelar@volny.cz)

Verze programu schválená vládou je ke stažení zde.

Příloha 1 Seznam Velkých projektů a Příloha 2 Mapy cílového stavu

Příloha 4 Tabulka synergie komplementarity a Příloha 7 Akční plán

OP Technická pomoc

Verze programu schválená vládou  je ke stažení zde.

Operační program Praha – pól růstu ČR

  • řízený Magistrátem hlavního města Praha

Verze programu schválená vládou je ke stažení zde nebo oficiální odkaz.

Další operační programy v přípravě:

Oficiální stránky přípravy programů pro programové období 2014-20.

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.