Podpora sociálního začleňování v CLLD MAS StaroměstskoNázev projektu:                        Podpora sociálního začleňování v CLLD MAS Staroměstsko

Registrační číslo:                     CZ.03.02.01/00/22_008/0001011

Celkové způsobilé výdaje:       4 818 172,80 Kč

Doba realizace:                       1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Příjemce projektu:                   MAS Staroměstsko, z.s.


Projekt řeší posílení aktivního začleňování a podporuje rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast v oblasti zaměstnanosti obyvatel na území MAS Staroměstsko. V rámci projektu budou realizovány aktivity zaměřené na podporu rodin a posilování rodinných vazeb prostřednictvím nabídky komunitních venkovských táborů, aby mohli rodiče nezletilých dětí zůstat aktivní na trhu práce i v době prázdnin. Další aktivitou je podpora paliativní a hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klientů.


V rámci projektu jsou realizovány 2 klíčové aktivity:

KA1- Podpora rodin a posilování rodinných vazeb

KA2 - Podpora paliativní a hospicové péče v přirozeném sociálním prostředí klientů


MAS Staroměstsko projekt realizuje ve spolupráci s partnery:

  • Charita Uherské Hradiště
  • Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizaceProjekt „Podpora sociálního začleňování v CLLD MAS Staroměstsko“ (reg. číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0001011) je podpořen finančními prostředky EU v rámci programu Operační program Zaměstnanost plus

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.