5. výzva - uzavřená

MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 01. 04. 2019 výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.Termín vyhlášení výzvy: 1. dubna 2019
Termín příjmu žádostí: od 15. dubna 2019 do 13. května 2019 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře (žadatel může podávat žádosti o dotaci až do půlnoci daného dne, po 18. hodině ale SZIF negarantuje funkčnost Portálu farmáře)
Termín registrace na RO SZIF: 30. června 2019


Seminář k přípravě projektů

MAS Staroměstsko, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele seminář k přípravě projektů.

Místo konání semináře: budova Městského úřadu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (1. patro – zasedací místnost)


Terním konáníZaměření semináře
08. 04. 2019 ve 14:00 hod

Fiche 1: Podpora podnikání v nezemědělské činnosti

Fiche 2: Vznik a rozvoj malých podniků a mikropodniků

Fiche 3: Podpora zemědělské a navazující činnosti

Fiche 4: Údržba lesů  ​

Kromě semináře je možné své projektové záměry konzultovat s manažery MAS.

PROSÍME O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NA E-MAIL: hankamalovana@gmail.com


Text výzvy:

Seznam vybraných a nevybraných projektů

Seznam přijatých žádostí

Dokumenty

Ostatní dokumenty a přílohy


Podání žádosti o dotaci:

Žádosti o dotaci jsou předkládány prostřednictvím Portálu farmáře (blíže viz https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod).Zadávání veřejných zakázek (odkaz na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky)


Pravidla pro publicitu (odkaz na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla)
Pokud Vám nepůjde otevřít jakákoliv příloha, uložte ji nejprve do svého PC a po té otevřete (v prohlížeči nelze).

aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.