2. výzva - uzavřená

MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 1. 3. 2018 výzvu č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.


Semináře pro žadatele proběhnou ve dnech 6. - 7. 3. 2018 ve Starém Městě v budově Městského úřadu Staré Město (1. patro). Bližší informace naleznete v textu výzvy.

Semináře k přípravě projektů

MAS Staroměstsko, z.s. pořádá pro veřejnost a žadatele níže uvedené semináře k přípravě projektů.

Místo konání seminářů: budova Městského úřadu Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město (1. patro – zasedací místnost)


Terním konáníZaměření semináře
6. 3. 2018 v 15:00 hod

Fiche 2: Vznik a rozvoj malých podniků a mikropodniků

Fiche 3: Podpora zemědělské a navazující činnosti
7. 3. 2018 v 10:00 hodFiche 4: Údržba lesů  
7. 3. 2018 v 15:00 hodFiche 1: Podpora podnikání v nezemědělské činnosti


Kromě semináře je možné své projektové záměry konzultovat s manažery MAS.

PROSÍME O POTVRZENÍ VAŠÍ ÚČASTI NA SEMINÁŘI NA E-MAIL: hankamalovana@gmail.com


​​

Příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 probíhal ve dnech 01. 03. 2018 - 03. 04. 2018.


Ukončení příjmu Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2:

Dne 03. 04. 2018 v 15:00 hod. byl ukončen příjem Žádostí o dotaci v rámci Výzvy č. 2 MAS Staroměstsko, z.s. v rámci Programu rozvoje venkova. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 13 Žádostí o dotaci (Fiche 1 - 6 žádosti, Fiche 2 - 1 žádost, Fiche 3 - 5 žádostí, Fiche 4 - 1 žádost).

Přijaté žádosti budou nyní procházet administrativní kontrolou, kontrolou přijatelnosti a věcným hodnocením. Poté bude MAS Staroměstsko, z.s. informovat žadatele, zda byla jejich žádost vybrána či nevybrána.


Seznam vybraných a nevybraných projektů


Seznam přijatých žádostíDokumenty


Ostatní dokumentyPrezentace ze seminářů


aKTUÁLNĚ

Výzva č.8 PRV před 11 měsíci, 18.7.2023 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 18. 07. 2023 výzvu č. 8 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Nová zelená úsporám light před 2 roky, 28.11.2022 - MAS Staroměstsko nabízí poradenství a pomoc při podání žádosti a vyřízení dotace
Výzva č. 7 PRV před 2 roky, 7.6.2022 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 07. 06. 2022 výzvu č. 7 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.