Aktuality

Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi

před 4 roky, 24.6.2015

v sobotu 27.6.2015 se v Moštárně Hostětín uskuteční Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi, které pořádá Ministerstvo zemědělství.

Číst celý článek

Setkání MAS v rámci projektu Spolupráce

před 4 roky, 22.3.2015

dne 19.3.2015 proběhlo v rámci projektu MAS MEZI SEBOU setkání, které pořádala naše MAS.

Číst celý článek

Valná hromada NS MAS ČR

před 4 roky, 15.3.2015

Dne 11.3.2015 se v Zábřehu na Moravě konala Valná hromada NS MAS ČR

Číst celý článek

Podpora Zlínského kraje místním akčním skupinám

před 5 roky, 1.10.2014

V roce 2014 poskytl Zlínský kraj Místním akčním skupinám působících ve Zlínském kraji návratnou finanční výpomoc v celkové výši 8,1 mil. Kč zaměřenou na podporu místních akčních skupin v roce 2014 a přípravu MAS na období 2014-2020. Dotaci čerpalo celkem 19 MAS působících ve Zlínském kraji. Místní akční skupina Staroměstsko obdržela dotaci 116.700,- na mzdy, pořízení vybavení, náklady na ekonomické a právní poradenství a provoz kanceláře. Dále naší MAS byla poskytnuta návratná finanční výpomoc v hodnotě 233.300,-

Číst celý článek

Valná hromada MAS Staroměstsko

před 5 roky, 22.9.2014

dne 2.10.2014 se uskuteční Valná hromada MAS Staroměstsko

Číst celý článek

aKTUÁLNĚ

Výzva č. 2 OPZ před 2 měsíci, 2.5.2019 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 02. 05. 2019 výzvu č. 2 Operačního programu zaměstnanost na období 2014-2020 v rámci specifického cíle 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO OPZ.
Výzva č. 5 PRV před 3 měsíci, 31.3.2019 - MAS Staroměstsko, z.s. vyhlašuje dne 01. 04. 2019 výzvu č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD "Komunitně vedený místní rozvoj s MAS Staroměstsko" schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
TOP Víno Slovácka 2018 před 11 měsíci, 2.8.2018 - Dne 18. 8. 2018 se v Polešovicích uskuteční vinařské slavnosti s otevřenými sklepy TOP Víno Slovácka 2018